Hotel Swing**** od początku swojej działalności jest nierozerwalnie złączony z muzyką. Już sama nazwa Hotelu nawiązuje do rytmicznego tańca. Nazwy wszystkich sal hotelowych to nazwy tańców: Charleston, Milonga, Fokkstrot, Quickstep
oraz najnowsza sala VIP - Tango.

Kawiarnia Retro Club zlokalizowana na 4 piętrze Hotelu przywodzi na myśl lata dwudzieste
i ówczesny styl w muzyce. Fortepian znajdujący się w Retro Clubie podkreśla jego muzyczny charakter.